Logo

Dematerializacja akcji, rejestr akcjonariuszy - zmiany w KSH

Date

Monday, November 2, 2020

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Administratorem Twoich danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI). Kontakt z NWAI możliwy jest pod wskazanym powyżej adresem siedziby, a także drogą elektroniczną poprzez adres email: RODO@nwai.pl. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w webinarium [podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w webinarium; art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla Twojego uczestnictwa w webinarium, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących NWAI. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby umożliwić Ci udział w webinarium. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. NWAI, nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. NWAI nie profiluje Twoich danych osobowych i nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Twoje dane osobowe.

Agenda

Organizer has not provided an agenda for this event.
Presenter

Joanna Maliszewska

Adwokat. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobyte w warszawskich kancelariach prawnych (m.in. Krawczyk i Wspólnicy sp.k., Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.k.). W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego i obecnie, w ramach przewodu doktorskiego otwartego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa rynku kapitałowego. W NWAI Dom Maklerski S.A. odpowiada przede wszystkim za obsługę prawną emisji papierów wartościowych.
Presenter

Szymon Jędrzejewski, CFA

Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych NWAI Dom Maklerski SA. Posiada 10 lat doświadczenia na rynku kapitałowym oraz licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. Uczestniczył w projektach pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw i zarządzał funduszem obligacji. W NWAI DM odpowiada przede wszystkim za usługi dla emitentów, w tym związane z prowadzeniem rejestrów. Koordynował uruchomienie usług związanych z obowiązkową dematerializacją obligacji i certyfikatów inwestycyjnych – NWAI DM stał się jednym z liderów w tym obszarze, plasując się w czołówce zestawień liczby obsłużonych emitentów.